Strona startowa

Drukuj

Faktura wewnętrzna

Dokument Faktura wewnętrzna można wystawić z wystawionych wcześniej dokumentów:

PZ - przyjęcie do magazynu (kartoteka dokumentów zakupu),

WNT - wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów (kartoteka dokumentów zakupu),

WZ - wydanie z magazynu (kartoteka dokumentów magazynowych),

RW - rozchód wewnętrzny (kartoteka dokumentów magazynowych).

Dla dokumentów magazynowych można wystawić fakturę wewnętrzną tylko wtedy, gdy nie ma powiązania z żadnym dokumentem sprzedaży lub zakupu.

 

Aby wystawić fakturę wewnętrzną, należy w jednym z wyżej wymienionych wystawionych dokumentów wcisnąć przycisk Operacje i z listy dostępnych operacji wybrać polecenie Wystaw fakturę wewnętrzną.

Program utworzy w buforze dokument o charakterze faktury wewnętrznej, który ma pozycje w ilościach i wartościach dokumentu, z którego został wystawiony. Każda pozycja ma też stawkę VAT pobraną z kartoteki towarów. Pozycje faktury wewn. są nieedycyjne, można edytować nagłówek dokumentu (oprócz pozycji Kontrahent). W nagłówku tego dokumentu można ustawiać rejestr naliczony i należny wraz z datami wejścia tych rejestrów. Można też wybrać właściwy typ dokumentu faktury wewn. i zmienić opis dokumentu. Dla faktury wewn. po stronie sprzedaży widoczny jest tylko rejestr należny. Możliwa jest zmiana kursu walut. Po stronie sprzedaży dostępny jest tylko rejestr należny.

 

Aby zmienić rejestr VAT dla każdej pozycji (zakup - należny i naliczony, sprzedaż - należny), należy wybrać Właściwości pozycji (przycisk przy polu Ilość).

 

Na formatce faktury wewnętrznej wystawianej do dokumentu nabycia pojawia się informacja o walucie i kursie; przenoszony jest z dokumentu nabycia symbol waluty i jej kurs. W wypadku zmiany kursu przez użytkownika, system przelicza wartości na podstawie dokumentu nabycia, a symbol waluty i kurs wpisywany jest do nagłówka faktury wewnętrznej.

 

Cechy faktury wewnętrznej:

na dokumentach i na pozycjach faktury można ustawiać schematy księgowania,

faktura wewnętrzna nie tworzy rozrachunku, nie ma do niej dokumentu płatności,

nie ma rozliczenia magazynowego, nie jest generowany dokument magazynowy,

pozycje dokumentu są nieedycyjne,

nie jest widoczna w zestawieniach handlowych,

jest widoczna w wydrukach rejestrów VAT,

można ją anulować a także usunąć jeśli jest ostatnia w serii,

dokument, do którego jest podpięta faktura wew. jest zablokowany do edycji.

 

Zobacz także:

Operacje na wystawionych dokumentach magazynowych

Drukowanie faktury wewnętrznej

Dokument WNT