Strona startowa

Drukuj

Dokumenty przesunięcia międzymagazynowego - strona Inne

Strona ta prezentuje pozostałe dane dotyczące dokumentu.

Rodzaj

Nazwa rodzaju, do którego należy dokument.

Znacznik

Znacznik graficzny przypisany do dokumentu.

Rejestr

Rejestr, do którego przypisano dokument.

Księgowanie

Schemat księgowania dla dokumentu.

Rezerwacja (dla nierozliczonych dokumentów WZ)

Typ rezerwacji towarów w dokumencie.