Strona startowa

Drukuj

Dokumenty magazynowe - strona Towary

Zawarte są tu szczegółowe dane o towarach. Informacje o towarach mogą być wprowadzane na dwa sposoby w zależności od wybranej zakładki.

Auto - ten typ pracy jest przeznaczony specjalnie do wystawiania dokumentów na podstawie danych o towarach zawartych w kartotece. Użytkownik wpisuje tylko podstawowe dane towaru (kod, ilość), pozostałe dane są automatycznie pobierane z kartoteki.

Pełny - aby w pełni kontrolować sposób rejestrowania danych o towarach, można wykorzystywać dane z kartotek oraz dodatkowo możliwość dokonywania ręcznych zmian. Na formularzu zaprezentowane zostaną wszystkie potrzebne informacje. W związku z tym, że można wprowadzać dowolne zmiany, ten tryb określania danych powinny wykorzystywać tylko osoby mające odpowiednie uprawnienia.

 

Tryb wyboru towaru

Jeśli podczas wprowadzania danych do pola kod kliknie się przycisk b_down2, otworzy się okno umożliwiające wybranie towaru z kartoteki lub wpisanie nowego towaru do kartoteki.

 

W dolnym prawym rogu znajduje się przycisk przełączający Tryb wyboru (Alt+T) towaru. Wybór trybu określa sposób podpowiadania towarów przy wpisywaniu z klawiatury, oraz które dane widoczne są w okienku wyboru. Dostępne są następujące tryby wyboru:

A – Automatyczny: towar podpowiadany jest na podstawie Kodu towaru oraz Kodu paskowego.

K – Kod towaru: towar podpowiadany jest na podstawie Kodu towaru.

P – Kod paskowy towaru: towar podpowiadany jest na podstawie Kodu paskowego.

N – Nazwa towaru: towar podpowiadany jest na podstawie Nazwy towaru.

 

Przyciski narzędziowe dostępne podczas wystawiania towaru

Nowa pozycja

Powoduje przejście do tworzenia nowej pozycji towarowej w dokumencie

Usuń pozycję

Powoduje usunięcie aktualnie wybranej pozycji towarowej dokumentu.

Pozostaw w buforze

Pozostawia wystawiany dokument w buforze programu. Wszystkie dane tego dokumentu są przez system pamiętane pomimo, że nie został jeszcze wystawiony. Dokumenty z bufora mogą być dowolnie poprawiane, można je także wydrukować. Dane z dokumentów w buforze nie są umieszczane w zestawieniach.

okno Właściwości pozycji:

dokument przychodowy

dokument rozchodowy

 

Zobacz także:

Wpisywanie danych towarów w sposób automatyczny

Wpisywanie pełnych danych towarów

Czynności związane z dokumentami