Strona startowa

Drukuj

Dokument Faktura marża (przykład dla Procedury marży dla biur podróży)

Aby otrzymać wydruk zgodny z formatem Faktura marża, należy wydrukować Fakturę korzystając z raportu Faktura procedura marży dla biur podróży.

 

Aby wystawić dokument o charakterze Procedura marży dla biur podróży, związanej m. in. z obsługą usług turystycznych, zawierający pozycje towarowe nie wykazywane w obrotach i stanach magazynowych, należy dla towaru na zakładce Ceny zaznaczyć pole Nie uwzględniaj w obrotach magazynowych.

 

Do wystawienia dokumentu sprzedaży związanej z usługami turystycznymi należy użyć jako towaru typu komplet (np. wycieczka lub wczasy) w skład którego wchodzą elementy (np. zakwaterowanie, wyżywienie, transport itd.). W przypadku kompletu każdy z jego elementów ma swoją stawkę VAT z możliwością jej zmiany w każdym z elementów kompletu, analogicznie jest z rejestrem VAT – można go ustawić we właściwościach każdego elementu kompletu. Stawki VAT oraz rejestru VAT nie można natomiast ustawić w pozycji samego kompletu.

W dokumencie nie można zmienić ustawienia rezerwacji ilościowej. Możliwe jest ustawienie rezerwacji ze wskazaniem dostaw lub brak.

Dokument jest zawsze wystawiany w cenach BRUTTO.

Dokument Faktura Procedura marży dla biur podróży podlega fiskalizacji na ogólnych zasadach przyjętych w programie.

 

W trakcie wystawienia dokumentu (po wciśnięciu przycisku Wystaw) ponownie naliczany jest VAT na dokumencie z uwzględnieniem VAT od marży na pozycjach towarowych.

Zasady naliczania VAT są następujące:

1.Jeśli pozycja jest usługą lub pozycją spoza kartoteki, VAT jest naliczany tak, jak w przypadku każdej faktury sprzedaży.

2.Jeśli pozycja jest towarem i nie ma rezerwacji, VAT jest naliczany tak, jak w przypadku normalnej faktury sprzedaży.

3.Jeśli pozycja jest towarem i jest rezerwacja z określeniem dostawy (dla rezerwacji ilościowej jest ona automatycznie zmieniana na rezerwacje ze wskazaniem dostawy), a dostawa została utworzona przez dokument przyjęcia wewnętrzny (dla MM+, dostawa źródłowa), VAT jest naliczany tak, jak w przypadku normalnej faktury sprzedaży.

4.Jeśli pozycja jest towarem i jest rezerwacja z określeniem dostawy (lub dokument wydania) i dostawa została utworzona przez dokument przyjęcia zewnętrzny (lub dla MM+, dostawa źródłowa), to VAT w takiej pozycji naliczany jest od marży, czyli od różnicy wartości brutto pozycji dokumentu sprzedaży i kosztu, a nie jak w przypadku normalnej faktury sprzedaży czyli od wartości brutto. Koszt pozycji wynika z wartości dostaw składających się na rezerwację (lub pozycje wydań) do tej pozycji. W przypadku, gdy dla tych dostaw poprzez dokumenty PZ istnieją faktury zakupu, to na koszt pozycji faktury turystycznej składają się nie wartości dostaw, ale wartość brutto z pozycji dokumentu zakupu (proporcjonalnie do ilości, jaka składa się na pozycję faktury turystycznej).

 

Dokument Procedura marży dla biur podróży, w części od której nie był naliczany VAT, wchodzi do rejestru NIE PODLEGA, który jest ustawiony w typie dokumentu. Pozostałe kwoty wchodzą do rejestrów VAT zgodnie z ustawieniami w dokumencie.

 

Marża na fakturze Procedura marży dla biur podróży naliczana jest w oparciu o dokumenty wydań lub o rezerwacje istniejące do danej faktury, dlatego też następujące operacje muszą na nowo przeliczyć VAT na fakturze:

Powiązanie / usunięcie powiązania faktury z dokumentem magazynowym.

Utworzenie / usunięcie rezerwacji do faktury.

Utworzenie i wystawienie dokumentu WZ do faktury.