Strona startowa

Drukuj

Dokumenty - przyciski narzędziowe

W górnej części okna wystawiania dokumentu znajdują się przyciski poleceń pomocne przy wystawianiu dokumentu oraz przy korygowaniu jego danych. Przyciski wymieniają się w zależności od wykonywanej czynności:

 

Przyciski dostępne podczas wystawiania dokumentu

wystaw Zapisuje dane wystawionego dokumentu.

usub Usuwa dane wystawianego dokumentu.

 

Przyciski dostępne po wystawieniu dokumentu

drukuj Umożliwia wydruk wystawionego dokumentu.

utwefak Umożliwia wystawienie dokumentu elektronicznego.

szczefak Otwiera okno podglądu dokumentu elektronicznego.

operacje Pod przyciskiem Operacje w oknie wystawionego dokumentu dostępne są operacje, które można przeprowadzić danym dokumencie. W zależności od kontekstu (typu dokumentu, uprawnień użytkownika itp.) mogą to być:

Wystawienie dokumentu korygującego,

Unieważnienie (Anulowanie) wystawionego dokumentu,

Wprowadzenie poprawek bezpośrednio na dokumencie - edycja,

Wystawienie dokumentu handlowego do dokumentu magazynowego,

Wystawienie dokumentu magazynowego do dokumentu handlowego,

Wystawienie dokumentu handlowego do zarejestrowanego zamówienia.

 

Przyciski dostępne podczas edycji dokumentu

zapisz Zatwierdza wprowadzone w trybie edycji zmiany

anuluj Anuluje wprowadzone w trybie edycji zmiany                

 

Przyciski przeglądania listy

Jeśli okno zostało wywołane z listy, w dolnej jego części pojawiają się przyciski służące do przeglądania tej listy. Po zamknięciu okna listy przyciski znikają.

0BRW_12 pierwszy element listy

0BRW_22 poprzedni element listy

0BRW_32 następny element listy

0BRW_42 ostatni element listy