Strona startowa

Drukuj

Dane podstawowe dokumentu przesunięcia międzymagazynowego

Podstawowe dane dokumentu umożliwiają ustalanie jego typu oraz sposobu numerowania. Możliwe jest tu również wprowadzenie danych kontrahenta. Dane o towarach i pozostałe informacje umieszczone są na odpowiednich stronach w obrębie okna wystawiania dokumentów.

 

Typ dokumentu

W polu tym można wybierać pomiędzy typami dokumentów ustalonymi w ustawieniach programu. Przy dodawaniu dokumentu określonego rodzaju domyślnie podpowiadany będzie typ ustalony dla tego rodzaju.

 

Seria

Można wybierać pomiędzy symbolami serii ustalonymi dla typu dokumentu w ustawieniach programu. Jeśli dodaje się dokument określonego rodzaju, domyślnie podpowiadana będzie seria ustalona dla tego rodzaju.

 

Numer dokumentu

Numer dokumentu jest tworzony automatycznie z różnych elementów według szablonu przypisanego do typu dokumentu. Jeśli jest nadane prawo prawo, można ten numer zmienić ręcznie zgodnie z potrzebami.

W systemie nie mogą wystąpić dwa dokumenty handlowe lub dwa dokumenty magazynowe o tych samych numerach - numery dokumentów muszą być unikalne w ramach każdej z tych dwóch kategorii.

 

Magazyn przyjmujący / wydający

Ramka oznaczona tą zakładką zawiera dane magazynu przyjmującego lub wydającego towar, pobrane z kartoteki ustawień.

 

Data wystawienia

Domyślnie program podpowiada bieżącą datę systemową. Jeśli uwzględnia się w szablonie numeru dokumentu dzień, miesiąc lub rok, data wystawienia będzie bezpośrednio wpływała na chronologię numerów. Jeśli zmieni się datę wystawienia, może to zakłócić porządek numerowania.

 

Data operacji

Domyślnie program podpowiada datę bieżącą. Można ją zmieniać w zależności od potrzeb.

 

Termin

Jest to data do której dany dokument powinien zostać rozliczony. W przypadku dokumentów zewnętrznych rozliczenie oznacza domyślnie wystawienie odpowiedniego dokumentu zakupu lub sprzedaży. W przypadku dokumentów wewnętrznych wykorzystanie tego mechanizmu zależy od potrzeb użytkownika. Termin domyślny jest podpowiadany na podstawie definicji typu dokumentu magazynowego. Jeśli termin ten jest równy dacie wystawienia dokumentu, program przyjmuje, że dokument ten jest rozliczony.

 

Dokument skojarzony

Pole to prezentuje numer dokumentu przeciwstawnego (dokument MM+ dla dokumentu MM- i MM- dla dokumentu MM+). Kliknięcie przycisku PRZ_LEFT2 obok pola otwiera okno z tym dokumentem.

 

Opis

W polu tym można odnotować uwagi na temat wystawionego dokumentu. Notatki mogą być wprowadzone także ze słownika, zawierającego wprowadzone wcześniej teksty.

Jeśli w bazach danych programu istnieją informacje, które mogłyby być wykorzystane do wystawiania dokumentu, to po określeniu typu dokumentu i wybraniu kontrahenta wyświetlane jest okno Użyj. Udostępnia ono wszystkie istniejące w systemie dane, które można wykorzystać podczas wystawiania dokumentu tego typu dla wybranego kontrahenta. Dane są pogrupowane według kategorii, oznaczonych zakładkami (jeśli w danej chwili brak jest pewnej kategorii danych, odpowiednia zakładka nie jest wyświetlana).

 

Zobacz także:

Czynności związane z dokumentami