Strona startowa

Drukuj

AMBASIC

AMBASIC wywodzi się od języka BASIC, jednakże wiele rozwiązań jest zaczerpniętych z innych języków programowania, ponadto zastosowane są w nim rozwiązania nie występujące w innych językach. Jest on przeznaczony do tworzenia zestawień i sprawozdań na podstawie danych dostarczanych przez programy Sage Symfonia 2.0; umożliwia także dowolne przetwarzanie danych, ich prezentowanie i komunikowanie się (dialog) z użytkownikiem. Pod względem typów danych i możliwości operowania na nich język raportów nie ustępuje innym popularnym językom programowania.

 

Język raportów komunikuje się z użytkownikiem na dwa sposoby:

przez prezentację wyników na ekranie, w formie takiej, jaką będą miały po wydrukowaniu na drukarce,

poprzez okna dialogowe, które umożliwiają wygodne sterowanie wykonaniem raportu, podanie parametrów wydruku, danych początkowych itp., a także reagowanie na sytuacje krytyczne podczas wykonania raportu.

 

Szczegółowy opis języka AMBASIC oraz specyficznych poleceń wykorzystywanych przez program Handel zawarty jest w pomocy AmBasic.