Urządzenia fiskalne > Zagadnienia formalne

Drukuj

Zagadnienia formalne

Obowiązek stosowania kas fiskalnych wynika z Ustawy o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym z dnia 8 stycznia 1993 roku, z późniejszymi zmianami. Rozporządzenia Ministra Finansów określiły wymagania dotyczące konstrukcji kas fiskalnych i terminy, od których poszczególni podatnicy mają obowiązek stosowania kas fiskalnych. Ponieważ przepisy w tym zakresie są zmieniane, a zaliczenie podatnika do określonej grupy może być niejednoznaczne, dlatego należy o aktualną informację zwracać się do swojego Urzędu Skarbowego.

Dowolny komputer połączony z zalegalizowaną drukarką fiskalną stanowi kasę fiskalną w zrozumieniu wymienionych przepisów.

 

Zobacz także:

Kasy fiskalne - dodawanie

Kasy fiskalne - usuwanie

Ustawienia drukarek fiskalnych

Eksport danych towarów do kasy fiskalnej