Sprzedaż > Operacje na wystawionych dokumentach sprzedaży > Wystawienie dokumentu magazynowego do dokumentu sprzedaży

Drukuj

Wystawienie dokumentu magazynowego do dokumentu sprzedaży

Po kliknięciu w oknie wystawionego dokumentu przycisku Operacje, a następnie wybraniu polecenia Wystaw dokument wydania pojawia się okno wystawiania dokumentu WZ.

 

Okno wystawiania dokumentu WZ