Zakup > Wystawianie dokumentów zakupu

Drukuj

Wystawianie dokumentów zakupu

Nowy dokument zakupu tworzy się klikając przycisk +Nowy w oknie kartoteki dokumentów zakupu. Otwiera on okno Wprowadzanie nowego dokumentu, w którym można wprowadzić wszystkie niezbędne dane. Dokumenty zakupu zawierają dane podstawowe (nagłówek), dane o towarach, dane o płatnościach oraz informacje dodatkowe.

 

Układ formularzy dokumentów Faktura VAT zakupu i Rachunek uproszczony zakupu jest identyczny, różnią się one wartością pola Typ dokumentu i będą omówione wspólnie. Istnienie dwóch odrębnych typów dokumentów jest związane z wystawianiem dokumentów przyjęcia. Towary, których zakup został zarejestrowany na dokumencie typu Faktura VAT przyjmowane są na magazyn w wartości netto, a towary z dokumentu typu Rachunku uproszczonego - w wartości brutto.

 

Zobacz także:

Dane podstawowe

Dane o towarach

Dane o płatnościach

Pozostałe informacje