Sprzedaż > Wystawianie dokumentów sprzedaży

Drukuj

Wystawianie dokumentów sprzedaży

Nowy dokument sprzedaży tworzy się klikając przycisk Nowy w oknie kartoteki dokumentów sprzedaży. Otwiera on okno Wprowadzanie nowego dokumentu, w którym można wprowadzić wszystkie niezbędne dane. Dokumenty sprzedaży zawierają dane podstawowe (nagłówek), dane o towarach, dane o płatnościach oraz informacje dodatkowe.

 

Zobacz także:

Dane podstawowe

Dane o towarach

Dane o płatnościach

Pozostałe informacje