Raporty graficzne > Lista wykresów

Drukuj

Lista wykresów

Okno Lista wykresów otwierane jest w poszczególnych programach po wykonaniu serii czynności opisanych w pomocy kontekstowej: Raporty graficzne-uruchamianie funkcjonalności

Kolumna Opcje służy do zaznaczenia możliwości parametryzowania na poziomie wybranego zestawienia. Możliwe jest wyłączenie okna parametrów odrębnie dla każdego zestawienia, dzięki czemu wykres wygenerowany zostanie na podstawie ustawień domyślnych w zestawieniach predefiniowych. Dotyczy to również zestawień zdefiniowanych i zapisanych przez Użytkownika z ustawionym zestawem parametrów.

W programie Finanse i Księgowość okno parametrów wykresów nie jest wywoływane gdy zestawienie wykonywane jest bezpośrednio z okna rozrachunków, niezależnie od ustawienia znacznika w kolumnie "Opcje". W takim przypadku wykres jest generowany dla listy wyświetlonych pozycji.

Kolumna Aktywny pozwala określić dostępność wykresów na listach wywoływanych z obszarów tematycznych.

 

Polecenie Wykonaj, wybrane po zaznaczeniu zestawienia służy do przejścia do okna parametryzowania danych do wykresu.