O programie > Użytkownicy programu > Jak to zrobić - Administrator

Drukuj

Jak to zrobić - Administrator

Archiwizacja i odtwarzanie danych

Tworzenie kopii bezpieczeństwa

Odtwarzanie danych z kopii bezpieczeństwa

 

Czynności związane z firmą

Zakładanie nowej firmy

Dołączanie firmy

Odłączanie firmy

Kontrola poprawności danych

Otwieranie firmy

Usuwanie firmy

Zakończenie pracy z firmą

Zmiana firmy w trakcie pracy

 

Grupowanie danych

Grupowanie danych w katalogach

Grupowanie danych według rodzajów

 

Wymiana danych

Eksport danych format 2.0 format 3.0

Import danych format 2.0 format3.0

Tworzenie powiązań nazw kolumn pliku tekstowego z nazwami kolumn baz danych

Eksport dokumentów do Sage Connect

 

Ustawienia