Administracja > Parametry pracy firmy

Drukuj

Przegląd parametrów pracy firmy

Parametry pracy umożliwiają zdefiniowanie takich ustawień dla każdej z zarejestrowanych w programie firm, aby praca w tej firmie przebiegała w niej możliwie najsprawniej, z uwzględnieniem jej specyfiki. Ustawione parametry pracy są podpowiadane w odpowiednich oknach lub wpływają bezpośrednio na dalsze akcje.

Parametry pracy są uporządkowane dwupoziomowo. W oknie ustalania parametrów pracy firmy wyświetlana jest lista dostępnych grup parametrów, którą można przeglądać, używając paska przewijania lub klawiszy ze strzałkami. Kliknięcie znaku + obok nazwy grupy powoduje wyświetlenie poszczególnych parametrów zawartych w tej grupie; obok nazwy grupy pojawia się wtedy znak(minus). Jego kliknięcie ukrywa poszczególne parametry – wyświetlana jest tylko nazwa grupy. Wyświetlany jest także krótki opis aktualnie wybranego parametru i wpływu jego ustawień na działanie programu.

 

Parametry pracy podzielone są na następujące grupy:

hmtoggle_plus1Kontrola danych
hmtoggle_plus1Zasady obliczeń
hmtoggle_plus1Domyślne tryby edycji i prezentacji dokumentów
hmtoggle_plus1Ochrona danych
hmtoggle_plus1Parametry druku i zestawień
hmtoggle_plus1Parametry dokumentów i zasady ich numeracji
hmtoggle_plus1Parametry polityki sprzedaży
hmtoggle_plus1Wykonywanie procedur
hmtoggle_plus1Inne
hmtoggle_plus1Import danych ze sklepu internetowego

 

Zobacz także:

Parametry pracy firmy - jak to zrobić