Strona startowa

Drukuj

Zmiany w wersji 2020.5  

Raport – Zestawienie pomocnicze do tarczy antykryzysowej

Dodano raport Zestawienie pomocnicze do tarczy antykryzysowej umożliwiający porównanie obrotów między wybranymi miesiącami (1 miesiąc do miesiąca lub 2 miesiące rok do roku). Ułatwia on określenie spadku obrotów w firmie w celu skorzystania z tarczy antykryzysowej.

 

Raport dostępny jest z kartoteki Sprzedaż pod przyciskiem Wydruki.

 

Dokumenty do raportu pobierane są według daty sprzedaży.

 

Zestawienie pomocnicze do tarczy antykryzysowej >>

 

Zbiorcze nadawanie kodów CN

Do operacji Zmień > Parametry w kartotece towarów dodano możliwość zbiorczej zmiany kodów CN dla wybranych towarów.

 

oz_hmf_40

 

Wydruki - Kody PKWiU, CN

Do ustawień wydruku Dokument VAT I, Dokument VAT I org+kop na stronie, Dokument zakupu, Faktura VAT - nabywca, Faktura VAT RR, Faktura VAT w walucie - nabywca dodano możliwość wyboru wydruku kodów CN i PKWiU.

 

oz_hmf_41

 

Dostępne ustawienia to:

PKWiU – drukowany będzie kod PKWiU zarówno dla usług jak i towarów.

CN – drukowany będzie w osobnej kolumnie kod CN dla usług i towarów.

CN/PKWiU – drukowany będzie kod CN dla towarów a dla usług PKWiU.

CN, PKWiU – będzie drukowany kod cen i PKWiU dla usług i towarów.

 

Wydruki REPX

Kod CN i PKWiU

Dla szablonów wydruków REPX do źródła danych została dodana nowa opcja Kod CN. Po umieszczeniu w szablonie wydruku w linii pozycji powoduje wydruk kodu CN dla towarów oraz kodu PKWiU dla usług.

 

Dokumenty powiązane

Do źródła danych dla szablonów wydruków REPX dodano opcje powiązane dokumenty magazynowe oraz powiązane dokumenty płatności prezentujące dane dokumentów powiązanych z drukowanym dokumentem (zakładka Dokumenty powiązane).

 

Przygotowany został szablon wydruku FVS z dokumentami powiązanymi wykorzystujący nowe opcje, oraz szablon FVS01 prezentujący na wydruku dodatkową informację o tym ile zostało zapłacone i ile pozostało do zapłaty.

 

Kontrahent - jednostka powiązana

W związku z raportowaniem dla JPK_V7 do danych kontrahenta dodano parametr Jednostka powiązana oznaczający powiązanie kapitałowe firmy z oznaczonym kontrahentem.

 

oz_hmf_42

 

Podczas wystawiania dokumentów dla takiego kontrahenta automatycznie oznaczany będzie dla JPK_V7 parametr TP.

W przypadku oznaczenia dla dokumentu parametru TP niezgodnego z konfiguracją kontrahenta program wyświetli ostrzeżenie.

 

Kontrahent >>

 

Wykresy i arkusze analityczne

Dla kartotek dokumentów sprzedaży, zakupu, płatności jak również towarów i kontrahentów dodano możliwość przygotowania zestawień graficznych.

 

Funkcjonalność dostępna jest w kartotekach pod nowym przyciskiem Wykresy.

oz_hmf_43

 

Po wygenerowaniu przez użytkownika, wykresy umożliwiają dostosowanie ich prezentacji graficznej (typ wykresu, kolory, opis) oraz wybór prezentowanych danych z tabeli przestawnej. Dane każdego wykresu można również wyświetlić w formie edytowalnego arkusza kalkulacyjnego.

 

Dodane zostały dwa prawa związane z dostępem do wykresów:

Wykonywanie wykresów – umożliwia przygotowywanie wykresów.

Zarządzanie wykresami – umożliwia zarządzanie dostępnością wykresów.