Jak to zrobić? > Kontrahenci > zmiana warunków sprzedaży 

Drukuj

Zmiana parametrów dla wybranych kontrahentów

Operacja ta umożliwia zmianę warunków sprzedaży dla wybranych kontrahentów. Pole opcji z lewej strony tabeli umożliwia określenie, które z warunków zostaną zmienione. Wartości nie zaznaczone znakiem tag2 pozostają bez zmiany.

 

1.Należy wybrać  polecenie Kontrahenci z menu Kartoteki lub przycisk Kontrahenci na pasku narzędziowym. Pojawi się okno kartoteki kontrahentów.

2.Zaznaczyć na liście tych kontrahentów, dla których chcemy zmienić warunki sprzedaży.

3.Wybrać przycisk Operacje i polecenie Zmiana warunków sprzedaży. Pojawi się okno, umożliwiające wprowadzenie zmian.

4.Jeśli kontrahenci będą korzystać z kredytowania, zaznacz pole limit kredytu i w polu kwota określić wartość tego limitu.

5.W polu Rejestr wybrać jeden ze zdefiniowanych rejestrów płatności.

6.W polu Forma płatności określić termin płatności dla wybranych kontrahentów (podpowiadany jest termin związany z wybranym rejestrem płatności).

7.W kolejnych polach Typ ceny ustalić typ (A, B, C lub D) i Rodzaj ceny (NETTO, BRUTTO) w jakich będą wystawiane dokumenty dla wybranych kontrahentów.

8.W polu rabat podać domyślny rabat.

9.Aby zapisać zmiany należy wybrać przycisk Zapisz, aby anulować zmiany - przycisk Anuluj.