Jak to zrobić? > Ustawienia > Zmiana liczby lub postaci znaczników

Drukuj

Zmiana liczby lub postaci graficznej znaczników

W module Handel jest zdefiniowanych 37 znaczników.

 

Aby zwiększyć liczbę znaczników do maksymalnie 128, wykonaj raport pomocniczy Skrzat - menedżer znaczników.

 

Aby zmienić postać graficzną znaczników:

1.Przygotuj maksymalnie 256 kolorową mapę bitową, zawierającą obrazy znaczników (szerokość – 14 pikseli, wysokość – 15 pikseli) ułożone po 8 znaczników w wierszu (max 112 x 240 pikseli). Zapisz ją w pliku o nazwie ZNACZNIK.BMP.

hmtoggle_plus1Przykład

2.Zapisz ten plik do katalogu, w którym zainstalowany został moduł Handel.

3.Uruchom program Handel ponownie.

 

Zmiany wyglądu znaczników nie są kompatybilne z zaktualizowanymi w wersji 2019.1 oknami kartotek i nie będą w nich widoczne.