Ustawienia > Kursy walutowe > Zmiana kursu CIT/PIT

Drukuj

Zmiana kursu waluty CIT/PIT na dokumencie

Program automatycznie oblicza korektę kwoty podatku VAT z tytułu zmiany kursu. Dlatego program blokuje jednoczesną korektę kursu oraz wartości, ilości lub stawki VAT pozycji dokumentu. Aby zrobić korektę, należy wystawić dwa dokumenty korygujące: jeden dotyczący zmiany kursu, a drugi dotyczący pozostałych zmian.

 

Kurs waluty wybrany na dokumencie w polu CIT/PIT można zmienić następująco:

Dokumenty sprzedaży

Zmiana kursu CIT/PIT nie wymaga ani edycji faktury, ani wystawiania do niej korekty. Wystarczy w dokumencie ustawić kursor w polu kursu CIT/PIT i kliknąć na przycisk btn_l_arr. Po wybraniu opcji Tak, nowy kurs CIT/PIT zostanie zapisany w tym dokumencie oraz we wszystkich jego korektach i w rozrachunkach dotyczących tych dokumentów.

 

Dokumenty zakupu

Zmiany kursu CIT/PIT można wykonać:

edytując dokument – wtedy program dokona również aktualizacji wartości kosztu zakupu, dla tych pozycji, dla których będzie to możliwe (nie zostanie zmieniona wartość kosztu dla tych pozycji, do których są wystawione dokumenty PZ i nowa wartość kosztu byłaby niższa od wartości na dokumencie PZ).

bez edycji dokumentu – wtedy zostanie zmieniony tylko kurs CIT/PIT w tym dokumencie, jego korektach i ich rozrachunkach, ale bez zmiany wartości kosztu. Aby zmienić kurs tym sposobem, należy ustawić kursor w polu kursu CIT/PIT i kliknąć na przycisk btn_l_arr. Po wybraniu opcji Tak, nowy kurs CIT/PIT zostanie zapisany w tym dokumencie oraz we wszystkich jego korektach i w rozrachunkach dotyczących tych dokumentów.