Jak to zrobić? > Towary > zmiana ceny bazowej 

Drukuj

Zmiana ceny bazowej

1.Wybierz polecenie Kartoteki > Towary (Ctrl+7). Pojawi się okno kartoteki towarów.

2.Zaznacz na liście towary, których ceny bazowe chcesz zmienić.

3.Wybierz przycisk Operacje > Zmień > Ceny bazowe (lub jeśli kartoteka jest w trybie zgodności z wersjami przed 2019.1: Operacje > Zmiana ceny bazowej). Pojawi się okno dialogowe Zmiana ceny bazowej.

4.W polu Cena bazowa netto wpisać nową cenę bazową (będzie ona taka sama dla wszystkich wybranych towarów). Aby dokonać procentowej zmiany ceny bazowej wpisać w pole waluty znak %.

 

img_zm_ceny_bazowej

 

5.Aby zmienić cenę bazową dla wybranych towarów, należy kliknąć przycisk OK, aby zrezygnować z wykonania operacji – przycisk Anuluj.