Jak to zrobić? > Towary > Zmiana cen wybranych towarów

Drukuj

Zmiana cen wybranych towarów

Operacja zmiany ceny otwiera okno, w którym można zmodyfikować ceny wybranych towarów.

 

1.Wybierz Kartoteki > Towary (Ctrl+7). Pojawi się okno kartoteki towarów.

2.Zaznacz na liście towary, których ceny chcesz zmienić.

3.Wybierz przycisk Operacje > Zmień > Ceny (lub jeśli kartoteka jest w trybie zgodności z wersjami przed 2019.1: Operacje > Zmiana cen). Pojawi się okno dialogowe Zmiana cen wybranych towarów.
Przycisk Eksport do Excel umożliwia zapisanie wyświetlanej listy towarów i ich cen do pliku MS Excel. Eksportowane są tylko towary zaznaczone w pierwszej kolumnie (lub wszystkie jeśli żaden z nich nie został zaznaczony).

Nie wszystkie kolumny są widoczne domyślnie. Przycisk Widok otwiera okno, w którym można dostosować zestaw wyświetlanych danych (kolumn) do własnych preferencji.

4.Jeśli zmieni się cenę bazową, wszystkie pozostałe ceny zostaną odpowiednio przeliczone. Uwzględnione zostaną marże oraz aktualne kursy walut, a dla ceny brutto także stawka VAT. Ceny sprzedaży można wpisać bezpośrednio do odpowiednich pól, nawet wtedy, gdy ich wartości są niezgodne z wykonanymi przeliczeniami (w oknie wystawiania dokumentu będą prezentowane ceny z odpowiednich kolumn).

5.Aby zmienić ceny, należy kliknąć przycisk OK, aby zrezygnować z wykonania operacji – przycisk Anuluj.

 

Do dopasowania szerokości kolumn do zawartości można wykorzystać polecenie menu kontekstowego Autodopasowanie (wszystkie kolumny) dla nagłówka listy.