Rozliczenia finansowe > Zlecanie e-przelewów

Drukuj

Zlecanie e-Przelewów

Operacja grupowa. Dla zaznaczonych nierozliczonych zobowiązań, na podstawie dodatkowych parametrów tej operacji, program przygotuje i zapisze grupę przelewów elektronicznych w programie e-Dokumenty.

 

Przelew z rachunku – z listy rozwijanej należy wybrać odpowiedni rachunek bankowy z którego zlecamy przelew. Rachunek ten można zmienić. Jeżeli rachunek nie jest zaznaczony, wybierane jest konto rejestru bankowego, jeśli pole jest zaznaczone - konto firmy.

 

Data przelewu – jeśli data nie jest wybrana, podpowiadany jest termin płatności zobowiązania.

 

Przelew zbiorczy według odbiorcy – po zaznaczeniu pola przelew zbiorczy tworzony jest według kontrahenta i rachunku wystawcy.

 

Wypełniaj pole tytułem numerem dokumentu obcego – program wpisuje numer dokumentu handlowego. Dla przelewu zbiorczego wpisywane są kolejno numery wszystkich dokumentów. Jeśli przygotowane pole Tytułem jest za długie, pojawia się ostrzeżenie.

 

Zobacz także:

Przelew zbiorczy MPP