Sprzedaż > Zestawienie pomocnicze do tarczy antykryzysowej

Drukuj

Zestawienie pomocnicze do tarczy antykryzysowej

Raport umożliwia porównanie obrotów między wybranymi miesiącami (1 miesiąc do miesiąca lub 2 miesiące rok do roku). Ułatwia on określenie spadku obrotów w firmie w celu skorzystania z tarczy antykryzysowej.

 

Dokumenty do raportu pobierane są według daty sprzedaży.

 

Uruchomienie raportu

Raport dostępny jest w kartotece Sprzedaż, aby go wykonać:

1.Kliknij przycisk img_tarcz_01 i w oknie Wybór wydruku wybierz Zestawienie pomocnicze do tarczy antykryzysowej. Potwierdź przyciskiem OK.

img_tarcz_02

 

2.W oknie ustawień raportu określ parametry jego wykonania i potwierdź przyciskiem Oblicz.

img_tarcz_03

Ustawienie dla zaliczek oznaczają:

Pomiń – raport nie będzie uwzględniał zaliczek.

wg faktur – zaliczki uwzględnione zostaną w oparciu o faktury zaliczkowe.

wg zrealizowany kontraktów – zaliczki uwzględnione zostaną w oparciu o zrealizowane kontrakty (niezrealizowane kontrakty nie są uwzględniane).

3.Wyświetlone zostanie okno z porównanie obrotów według ustawionych parametrów np.:

img_tarcz_04

 

Porównanie obrotów prezentuje w wierszach sumy obrotów dla poszczególnych typów dokumentów. W podsumowaniu poniżej listy można znaleźć procentową wartość spadku/wzrostu obrotów miedzy badanymi okresami.