Contact Manager > Zestawienie czynności

Drukuj

Zestawienie czynności

Zestawienie czynności umożliwia wyświetlenie okna z listą dostępnych dla użytkownika czynności spełniających określone kryteria.

 

Aby wyświetlić listę z listą czynności należy:

1.Przejdź do okna Kalendarz a następnie kliknij przycisk Zestawienie czynności.

2.Zostanie wyświetlone okno Filtrowanie czynności.

3.W oknie mamy następujące pola:

Kontrahent – lista dostępnych kontrahentów, możliwość wyboru tylko jednego

Kontakt – lista dostępnych kontaktów, możliwość wyboru tylko jednego

Data od i Data do – możemy określić zakres daty czynności

Rodzaj – możemy określić rodzaj zdarzenia

Status wykonania – możemy wybrać status wyświetlanych na liście czynności (Aktywne, Zakończone).

4.Określ kryteria zestawienia.  

5.Po kliknięciu Zastosuj lista zostaje ograniczona do elementów spełniających kryteria.

 

Podczas wpisywania kryteriów mamy możliwość użycia przycisku Wyczyść, który powoduje usunięcie wartości z pól.

Podwójne kliknięcie na wybranej pozycji wyświetla okno edycji czynności.