Jak to zrobić? > Towary > Eksport cen wybranych towarów do Excel

Drukuj

Eksport cen wybranych towarów do Excel

Operacja zmiany ceny otwiera okno, w którym można zmodyfikować ceny wybranych towarów.

 

1.Wybierz Kartoteki > Towary (Ctrl+7). Pojawi się okno kartoteki towarów.

2.Zaznacz na liście towary, dla których chcesz przygotować zestawienie.

3.Wybierz przycisk Operacje > Zmień > Ceny (lub jeśli kartoteka jest w trybie zgodności z wersjami przed 2019.1: Operacje > Zmiana cen). Pojawi się okno dialogowe Zmiana cen wybranych towarów.

Nie wszystkie kolumny są widoczne domyślnie. Przycisk Widok otwiera okno, w którym można dostosować zestaw wyświetlanych danych (kolumn) do własnych preferencji.

4.Kliknij Eksport do Excel a następnie w otwartym oknie wskaż katalog zapisu i nazwę pliku MS Excel.

5.Zamknij okno zmiany cen bez dokonywania zmian przyciskiem Anuluj.