Jak to zrobić? > Ustawienia > Zarządzanie numeracją dokumentów

Drukuj

Zarządzanie numeracją wystawianych dokumentów

1.Należy wybrać polecenie Kartoteki > Ustawienia (Ctrl+U). Pojawi się okno ustawiania parametrów systemu.

2.Przejdź do Firma > Parametry pracy. Pojawi się okno do ustalania parametrów pracy dla firmy.

3.Kliknij przycisk Edytuj w prawym górnym rogu okna.

4.Rozwiń grupę Parametry dokumentów i zasady ich numeracji, i wybierz z listy parametr Zarządzanie numeracją wystawianych dokumentów. W dolnej części okna znajdują się opcje konfiguracji parametru.

5.Zaznacz odpowiedni przycisk opcji.

Automat - niezależnie od numeru nadanego dokumentowi w buforze, podczas wystawiania dokumentu zawsze automatycznie generuje się kolejny numer serii (ustawienie domyślne).

Półautomat - jeśli wystawienie dokumentu pod numerem nadanym w buforze powoduje powstanie luki w numeracji serii, system prosi o podjęcie decyzji przez użytkownika.

Ręcznie - zawsze wystawiany jest dokument pod takim numerem, jaki został mu nadany w buforze (o ile dokument o takim numerze nie został wcześniej wystawiony)

6.Zatwierdź zmiany przyciskiem Zapisz.

 

Sposób numeracji dokumentów określa się w kartotece ustawień systemu Ustawienia > Typy dokumentów > definiowanie typu dokumentu - pola seria i szablon.