Kontrahenci > Kontrahent > Kontrahent Informacje > Zamówienia własne

Drukuj

Zamówienia własne

System wyświetla okno Lista dokumentów zawierające zamówienia własne u kontrahenta. W oknie tym dostępne są te same zestawienia i operacje, co w kartotece zakupu.