Kontrahenci > Kontrahent > Kontrahent Informacje > Zamówienia obce

Drukuj

Zamówienia obce

System wyświetla okno Lista dokumentów zawierające zamówienia obce kontrahenta. W oknie tym dostępne są te same zestawienia i operacje, co w kartotece sprzedaży.