Wiadomości podstawowe > Zależności między dokumentami > zaleznosci miedzy dokumentami 

Drukuj

Zależności między dokumentami - Wystawianie magazynowych dokumentów wydania/przyjęcia do dokumentów handlowych

Sposób tworzenia dokumentów magazynowych do wystawianych dokumentów handlowych określa się w oknie definiowania rodzajów dokumentów handlowych (pole tryb wydania towaru dla dokumentów sprzedaży i tryb przyjęcia towaru dla dokumentów zakupu).

 

Istnieją trzy tryby wystawiania tych dokumentów:

 

Automatyczny

Gdy użytkownik wystawia dokument handlowy, odpowiedni dokument magazynowy jest wystawiany bez ingerencji użytkownika. Użytkownik nie musi podejmować żadnych decyzji, system sam rejestruje fakt wydania lub przyjęcia towaru.

 

Półautomatyczny

Bezpośrednio po wystawieniu dokumentu handlowego system wyświetla odpowiednie okno z dokumentem magazynowym. Użytkownik może wtedy zmodyfikować, potwierdzić, wydrukować lub anulować dokument wydania lub przyjęcia towaru.

 

Ręczny

System zawsze rejestruje tylko dokument handlowy. Użytkownik musi sam ręcznie wystawić odpowiedni dokument magazynowy.

 

W trybie ręcznego wystawiania dokumentu magazynowego do dokumentu handlowego powiązanie między nimi można utworzyć na dwa sposoby:

Po wystawieniu dokumentu handlowego: kliknięcie przycisku Operacje w oknie wystawionego dokumentu i wybraniu polecenia Wystaw dokument wydania lub Wystaw dokument przyjęcia powoduje otwarcie okna wystawiania odpowiedniego dokumentu magazynowego. W dokumencie tym system podpowiada dane pobrane z dokumentu handlowego - można je zmodyfikować podczas wystawiania dokumentu. Do jednego dokumentu handlowego można wystawić wiele dokumentów magazynowych.

Podczas wystawiania dokumentu magazynowego: po określeniu typu dokumentu oraz kodu kontrahenta podczas wystawiania dokumentu magazynowego system wyświetla listę wszystkich dokumentów handlowych, do których nie wystawiono odpowiednich dokumentów magazynowych). Po wybraniu jednego z tych dokumentów system automatycznie wygeneruje na jego podstawie odpowiedni dokument magazynowy. Dane podpowiadane przez system można zmienić przed wystawieniem dokumentu.

 

Wskazówka

Handel umożliwia automatyczne wygenerowanie i wystawienie korekty do dokumentu magazynowego po wystawieniu przez użytkownika korekty do dokumentu handlowego (jeśli istnieją takie dokumenty magazynowe).

Gdy do oryginalnego dokumentu handlowego istnieje kilka dokumentów magazynowych z tymi samymi towarami, a korekta nie jest zwrotem całkowitym, system wyświetla komunikat o braku jednoznaczności wykonania tej operacji.