Wiadomości podstawowe > Zależności między dokumentami

Drukuj

Zależności między dokumentami handlowymi, magazynowymi i dokumentami płatności

Moduł Handel jest ukierunkowany na wspomaganie czynności związanych z zakupem, magazynowaniem i sprzedażą towarów oraz rozliczaniem związanych z tym transakcji pieniężnych. Odpowiednie operacje są rejestrowane w dokumentach handlowych (sprzedaży bądź zakupu), dokumentach magazynowych i dokumentach płatności.

 

Wszystkie te kategorie dokumentów są ze sobą powiązane. Wzajemne zależności między nimi i kierunki przekazywania informacji obrazuje poniższy schemat.

3ZAL_DOK3

 

1.Wystawianie zewnętrznych dokumentów magazynowych do dokumentów handlowych

2.Wystawianie dokumentów handlowych na podstawie dokumentów magazynowych

3.Wystawianie dokumentów płatności do dokumentów handlowych

4.Rozliczanie dokumentów handlowych istniejącymi płatnościami

5.Wystawianie dokumentów handlowych na podstawie zamówień

6.Wystawianie zewnętrznych dokumentów magazynowych na podstawie zamówień

 

Łączenie i rozłączanie dokumentów