Wiadomości podstawowe > Zależności między dokumentami > zaleznosci miedzy dokumentami 

Drukuj

Zależności między dokumentami - Wystawianie dokumentów handlowych na podstawie zamówień

Operację taką można przeprowadzić na dwa sposoby:

Po wystawieniu zamówienia: po odnalezieniu zamówienia w buforze zakupu bądź sprzedaży, otwarciu go i kliknięciu przycisku Operacje należy wybrać polecenie Wystaw dokument. Jedno zamówienie można zrealizować wystawiając wiele dokumentów handlowych.

Podczas wystawiania dokumentu handlowego: po określeniu typu dokumentu oraz kodu kontrahenta podczas wystawiania dokumentu handlowego system wyświetla listę wszystkich niezrealizowanych zamówień. Po wskazaniu wybranego zamówienia system automatycznie wygeneruje na jego podstawie odpowiedni dokument handlowy.

 

W module Handel można wystawić jeden dokument handlowy do kilku zamówień. Można też łączyć dokumenty magazynowe z zamówieniami (wiele dokumentów magazynowych do jednego zamówienia oraz jeden dokument magazynowy do wielu zamówień).