Wiadomości podstawowe > Zależności między dokumentami > zaleznosci miedzy dokumentami 

Drukuj

Zależności między dokumentami - Rozliczanie dokumentów handlowych istniejącymi płatnościami

Rozliczenie dokumentu handlowego istniejącymi płatnościami można przeprowadzić na dwa sposoby:

Po wystawieniu dokumentu handlowego: kliknięcie przycisku Edytuj należność lub Edytuj zobowiązanie na stronie Płatności wystawionego dokumentu handlowego powoduje otwarcie okna Rozrachunek. W oknie tym w tabeli rozliczeń prezentowane są wszystkie rozrachunki, którymi można rozliczyć wystawiony dokument. Zaznaczenie odpowiedniego rozrachunku i wybranie przycisku Zapisz zmiany powoduje częściowe bądź całkowite rozliczenie wystawionego dokumentu handlowego i utworzenie nowego rozrachunku. Dokumenty, którymi rozliczono wystawiony dokument handlowy są prezentowane w tabeli rozliczeń tego dokumentu.

Podczas edycji dokumentu płatności: po otwarciu do edycji wystawionego dokumentu płatności w tabeli rozliczeń prezentowane są wszystkie nierozliczone płatności i rozrachunki kontrahenta, dla którego wystawiono ten dokument. Po zaznaczeniu w tabeli odpowiednich dokumentów system wyświetli odpowiednie wartości w polach Rozliczone i Do rozliczenia pozostało.