Wiadomości podstawowe > Zależności między dokumentami > Wystawianie dokumentów płatności do dokumentów handlowych

Drukuj

Zależności między dokumentami - Wystawianie dokumentów płatności do dokumentów handlowych

Sposób tworzenia dokumentów płatności do wystawianych dokumentów handlowych określa się w oknie definiowania rejestrów pieniężnych (pole tryb rozliczania). Określa on sposób domyślnego rozliczania należności lub zobowiązania powstającego podczas wystawiania dokumentu handlowego z płatnością natychmiastową.

 

Istnieją trzy tryby rozliczania takich dokumentów:

 

Automatyczny

Gdy użytkownik wystawia dokument handlowy, odpowiedni dokument płatności jest wystawiany bez ingerencji użytkownika. Użytkownik nie musi podejmować żadnych decyzji, system sam rejestruje fakt zapłaty i rozlicza dokument.

 

Półautomatyczny

Bezpośrednio po wystawieniu dokumentu handlowego system wyświetla odpowiednie okno z płatnością za ten dokument. Użytkownik może wtedy zmodyfikować, potwierdzić, wydrukować lub anulować daną płatność. Tryb ten jest wygodny w sytuacji, gdy to samo stanowisko komputerowe służy zarówno do wystawiania dokumentów handlowych jak i przyjmowania za nie płatności.

 

Ręczny

System zawsze rejestruje tylko nie rozliczoną należność lub zobowiązanie za dokument handlowy. Aby zarejestrować płatność i rozliczyć taki dokument, użytkownik musi sam odnaleźć należność lub zobowiązanie i wystawić ręcznie odpowiednią płatność. Tryb ten jest wygodny w sytuacji, gdy jedno stanowisko wystawia dokumenty handlowe, a inne przyjmuje za nie pieniądze.

 

W trybie ręcznego wystawiania dokumentu płatności do dokumentu handlowego powiązanie między nimi można utworzyć na dwa sposoby:

Po wystawieniu dokumentu handlowego: tabela rozliczeń na stronie Płatności wystawionego dokumentu handlowego prezentuje wszystkie nierozliczone dokumenty płatności, które mogą zostać wykorzystane do rozliczenia tego dokumentu. Kliknięcie przycisku Nowa płatność powoduje otwarcie okna wystawiania dokumentu płatności. Do dokumentu tego zostają przepisane odpowiednie dane z dokumentu handlowego.

Podczas wystawiania dokumentu płatności: po określeniu rejestru pieniężnego, charakteru dokumentu oraz kodu kontrahenta podczas wystawiania dokumentu płatności system wyświetla w tabeli rozliczeń wszystkie nierozliczone dokumenty handlowe, które można rozliczyć wystawianym dokumentem. Po zaznaczeniu wybranych dokumentów handlowych system automatycznie wygeneruje dokument płatności rozliczający te dokumenty.