Sprzedaż > Operacje na wystawionych dokumentach sprzedaży > Wystawienie dok. sprzedaży do zamowienia

Drukuj

Wystawienie dokumentu sprzedaży do zarejestrowanego zamówienia obcego

Po kliknięciu w oknie odpowiedniego zamówienia przycisku Operacje należy wybrać polecenie Wystaw dokument sprzedaży. Otworzy się okno wystawiania dokumentu sprzedaży z danymi przepisanymi z bieżącego zamówienia. Dane te można zmienić podczas wystawiania dokumentu. Jedno zamówienie można zrealizować wystawiając wiele dokumentów handlowych.