Wiadomości podstawowe > Zależności między dokumentami > Wystawianie magazynowych dokumentów wydania/przyjęcia na podstawie zamówień

Drukuj

Wystawianie magazynowych dokumentów wydania/przyjęcia na podstawie zamówień

Z poziomu okna zamówienia (obcego lub własnego) poprzez przycisk Operacje jest dostępna opcja Wystaw dokument wydania (przyjęcia) na podstawie bieżącego dokumentu. Po jej wybraniu jest tworzony w buforze magazynowym i wyświetlany na ekranie dokument wydania (przyjęcia) z listą towarową z zamówienia na ilości, które pozostały jeszcze do zrealizowania. Typ nowo utworzonego dokumentu wynika z definicji typu dokumentu zamówienia, która poprzez pole skojarzony wskazuje na typ dokumentu handlowego, a definicja typu dokumentu handlowego również poprzez pole skojarzony wskazuje na typ dokumentu magazynowego. Nowo utworzony dokument nie jest w żaden sposób związany z zamówieniem, na podstawie którego został utworzony.