Sprzedaż > Wystawianie dokumentu sprzedaży

Drukuj

Wystawianie dokumentu sprzedaży

Po wprowadzeniu danych dokumentu sprzedaży i kliknięciu przycisku Wystaw otwarte zostanie okno Wystawianie dokumentu umożliwiające wybór rodzaju wystawianej faktury e-faktura / faktura papierowa oraz trybu wystawienia powiązanych dokumentów wpłaty i wydania z magazynu.

 

Dla wystawianych dokumentów wydruki i pliki PDF przygotowane są z ustawieniami zapamiętanymi podczas ostatniego ręcznego ich wykonania.

 

img_wyst_dok_sprz

 

Każda faktura wystawiana w module Handel jest automatycznie zapisywana w Repozytorium Dokumentów. Dla każdej faktury można także zapisać w Repozytorium Dokumentów podgląd w postaci pliku PDF.

 

Znajdujące się w repozytorium dokumenty można podpisać i wysłać do kontrahenta oraz pobrać w module Finanse i Księgowość.

 

Rodzaj faktury

e-faktura – zapisuje w repozytorium dokument jako fakturę elektroniczną. Opcja dostępna przy wystawianiu dokumentów dla:

kontrahentów z podpisaną umową w module Repozytorium Dokumentów,

dla wszystkich kontrahentów, którzy nie wyrazili sprzeciwu na wystawianie e-faktury jeśli repozytorium pracuje w trybie zgody domniemanej.

 

Wykonaj dodatkowe operacje RDF – gdy zaznaczone dla przygotowywanej e-faktury wykonane zostaną dodatkowe operacje: utworzenie podglądu dokumentu w formacie PDF oraz wybrana akcja podpisu/wysyłki. Kliknięciu przycisku btn_ust_small otwiera okno Operacje w repozytorium umożliwiające ustalenie parametrów podglądu dokumentu w formacie PDF, oraz operacji podpisu i wysyłki.

 

Faktura papierowa – zapisuje dokument w repozytorium jako fakturę papierową.

 

Wydrukuj – gdy zaznaczone dla przygotowywanej faktury, utworzony zostanie wydruk. Kliknięciu przycisku btn_ust_small otwiera okno Wybór wydruku umożliwiające wybór wydruku oraz ustalenie jego parametrów.

 

Tryb wystawiania dokumentów związanych

Grupa ustawień tworzenia dokumentów Wpłaty i Wydania powiązanych z wystawianym dokumentem.

 

Dla dokumentów można określić sposób utworzenia:

Automatyczny jeśli możliwe jest wystawienie dokumentu powiązanego to zostanie to wykonane bez ingerencji użytkownika.

Półautomatyczny bezpośrednio po wystawieniu dokumentu handlowego otwarte zostanie okno z dokumentem powiązanym, który użytkownik może modyfikować, potwierdzić, wydrukować a także zrezygnować z jego wystawienia.

Ręczny dokument powiązany użytkownik będzie musiał utworzyć samodzielnie.

 

Wydrukuj – gdy zaznaczone dla przygotowywanego dokumentów powiązanego, utworzony zostanie wydruk. Kliknięciu przycisku btn_ust_small otwiera okno Wybór wydruku umożliwiające wybór wydruku oraz ustalenie jego parametrów.