Jak to zrobić? > Dokumenty > Wystawianie dokumentu

Drukuj

Wystawianie dokumentu

Dokumenty Faktura (FVS), Rachunek uproszczony (RUS), Zamówienie obce (ZMO), Zamówienie obce w walucie (ZWO) domyślnie otwierane są w zaktualizowanym widoku okna, dla którego poniższy opis nie ma zastosowania.

 

1.Wybierz jedno z poleceń: Sprzedaż, Magazyn, Zakup z menu Kartoteki lub kliknij odpowiedni przycisk na pasku narzędziowym z lewej strony okna aby otworzyć wybraną kartotekę dokumentów.

2.Kliknij przycisk Nowy dokument.

3.Wpisz podstawowe dane dokumentu.

hmtoggle_plus1        Podstawowe dane dokumentu

4.Wybierz kontrahenta.

hmtoggle_plus1        Wybór kontrahenta

5.Wpisać dane towarów: Automatycznie, Ręcznie, Pełne.

6.Ustalić sposób naliczania VAT.

hmtoggle_plus1        Sposób naliczania VAT

7.Wpisać pozostałe dane (rodzaj, znacznik, rejestr sprzedaży), jeśli to konieczne.

hmtoggle_plus1        Pozostałe dane dokumentu

8.Aby wystawić dokument i zapisać w systemie jego dane, kliknij przycisk Wystaw.

9.Jeśli dokument wymaga wypełnienia dodatkowych informacji związanych z raportami JPK (np: przyczyny zwolnienia z VAT lub oznaczenia procedury marży dla usług turystycznych), innych informacji wprowadzanych w polach zdefiniowanych przez użytkownika kliknij Informacje > Własne pola i wprowadź wartości odpowiednich pól. Jeśli nie widzisz potrzebnych pól sprawdź ich aktywność w Ustawienia > Własne pola > Dokumenty.

 

Aby dla pozycji towarowych zarejestrować dodatkowe informacje w polach zdefiniowanych przez użytkownika zaznacz pozycję towarową i kliknij Informacje > Własne pola pozycji. W otartym oknie wprowadź wartości odpowiednich pól. Jeśli nie widzisz potrzebnych pól sprawdź ich aktywność w Ustawienia > Własne pola > Pozycje dokumentów

 

 

Aby usunąć dane dokumentu - przycisk Usuń.

Jeśli nie chcemy wystawiać dokumentu, ale chcemy zachować jego dane, należy wybrać przycisk Pozostaw w buforze.

 

Ułatwieniem przy wpisywaniu danych kontrahenta oraz wielu towarów jest możliwość przeciągnięcia zaznaczonego kontrahenta lub zaznaczonych towarów z kartoteki kontrahentów lub towarów na edytowany dokument za pomocą prawego klawisza myszy.

 

Z poziomu bufora można także wydrukować dokument Pro Forma. Należy najpierw wygenerować do bufora fakturę VAT (będzie widoczna na liście jako zaznaczony kursywą). Następnie należy wejść na liście dokumentów do tego konkretnego dokumentu w buforze. Na wybranym dokumencie należy zmienić napis na wydruku na Pro Forma i wydrukować go.