Jak to zrobić? > Dokumenty > Wystawianie wprowadzonych dokumentów

Drukuj

Wystawianie wprowadzonych dokumentów

Aby wystawić dokumenty wprowadzone wcześniej do bufora:

1.Należy wybrać odpowiednią kartotekę dokumentów z menu Kartoteki lub kliknąć odpowiedni przycisk Magazyn lub Zakup na pasku narzędziowym. Pojawi się okno kartoteki dokumentów.

2.Zaznaczyć na liście dokumenty, które chcemy wystawić. Dokumenty w buforze widoczne są na liście jako tekst pisany kursywą.

3.Wybrać przycisk Operacje i polecenie Wystawianie dokumentów. Wyświetlone zostanie okno dialogowe, umożliwiające określenie danych niezbędnych do wystawienia wybranych dokumentów.

 

W oknie widoczne są pola:

drukuj, liczba wydruków

Jeśli pole drukuj jest zaznaczone, to drukowana jest podana liczba egzemplarzy każdego z dokumentów, w przeciwnym razie dokumenty nie są drukowane.

 

napis

Z opuszczanej listy należy wybrać napis umieszczany na drukowanych dokumentach.

 

wysyłaj do PDF

Zaznaczone dokumenty zostaną wygenerowane w formacie pdf.

 

katalog

We wskazanym tu przez użytkownika katalogu są zapisywane poszczególne dokumenty jako oddzielne pliki pdf. Nazwa każdego pliku składa się z nazwy wydruku i numeru dokumentu.

 

znaki specjalne w nazwie zastąp

W tym polu można wpisać znak, jakim zostaną zastąpione znaki specjalne w nazwie pliku (np. znak /), dzięki czemu uniknie się problemów z późniejszą obsługą tych dokumentów. Może to być przykładowo znak _.