Zestawienia BI > Ustawienia - Wymiary analityczne > Wartości domyślne wymiarów - ustawienia wymiarów

Drukuj

Wartości domyślne wymiarów analitycznych - ustawienia wymiarów

Po dodaniu zestawu wymiarów analitycznych można przejść do przypisywania domyślnych wartości wymiarów analitycznych, oddzielnie dla każdej z kategorii dokumentów (Wymiary analityczne > Wartości domyślne > Pozycje dokumentów magazynowych / Pozycje dokumentów sprzedaży / Pozycje dokumentów zakupu).

 

Po wybraniu jednej z grup ustawień wartości domyślnych wymiarów, np. Pozycje dokumentów sprzedaży uruchamiane jest okno Wartości domyślne wymiarów dla pozycji wybranej kategorii dokumentów. W oknie tym, oddzielnie dla pojedynczego użytkownika lub dla zaznaczonej grupy użytkowników, określa się domyślne wartości wymiarów analitycznych.

 

Program umożliwia wprowadzenie dla każdego użytkownika indywidualnych wartości domyślnych wymiarów pozycji dokumentów.

 

Administrator systemu ma możliwość grupowego ustawienia użytkownikom domyślnych wartości wymiarów pozycji dokumentów. W zależności od tego, dla której kategorii dokumentów mają zostać określone wartości domyślne wymiarów, wybiera się odpowiednią grupę ustawień - Pozycje dokumentów magazynowych / Pozycje dokumentów sprzedaży / Pozycje dokumentów zakupu. Wartości wymiarów można przypisywać dla każdego użytkownika oddzielnie, albo dla grupy użytkowników. W celu grupowego nadania wartości wymiarów, w uruchomionym oknie Wartości domyślne wymiarów zaznacza się wielu użytkowników i wybiera przycisk Edytuj zaznaczone. W nowym widoku wybiera się dla wymiaru właściwe wartości i zapisuje zmiany przyciskiem Zatwierdź.

 

Grupowe usuwanie wprowadzonych wartości wymiarów również przeprowadza się w oknie grupowej zmiany wartości wymiarów – pod prawym przyciskiem dostępny jest przycisk Usuń wartość.

 

Wartości domyślne wymiarów analitycznych można określić w ustawieniach oraz wprowadzić lub zmienić bezpośrednio na dokumencie (zakładka Wymiary, przycisk Domyślne wymiary pozycji).

 

Zobacz także:

Dokument zakupu - strona Wymiary

Dokument magazynowy - strona Wymiary

Dokument sprzedaży - strona Wymiary

Wymiary analityczne pozycji dokumentów

Widoczność i wymagalność wymiarów analitycznych