Zestawienia BI > Ustawienia - Wymiary analityczne > Wymiary analityczne pozycji dokumentów

Drukuj

Wymiary analityczne pozycji dokumentów - ustawienia wymiarów

Na potrzeby wymiarowania analitycznego, w pierwszej kolejności definiuje się zestaw wymiarów analitycznych. Zestaw ten posłuży do opisania rozbitych pozycji dokumentów sprzedaży, zakupu oraz dokumentów magazynowych dodatkową informacją analityczną. Pod pojęciem zestawu wymiarów analitycznych rozumie się zestaw dziesięciu wymiarów słownikowych Sage Symfonia. Zestaw ten może składać się z mniejszej ilości wymiarów, jednak nie większej niż dziesięć. Pierwszym wymiarem domyślnie jest MPK - Miejsce Powstawania Kosztów. Pozostałe wymiary słownikowe definiowane są dowolnie.

 

W części Wymiary analityczne > Pozycje dokumentów definiuje się zestaw wymiarów analitycznych wspólny dla pozycji dokumentów sprzedaży, zakupu i dokumentów magazynowych oddzielnie. Po wybraniu grupy ustawień Pozycje dokumentów, w prawej części okna dodaje się zestaw wymiarów analitycznych. Przycisk Edytuj przestawia okno w tryb edycji i pozwala dodawać pozycje. Przycisk Dodaj otwiera okno Wybór wymiarów, w którym wybiera się odpowiednie wymiary słownikowe Sage Symfonia. Przycisk Użyj dodaje wymiar do listy, a przycisk Zamknij zamyka okno wyboru wymiarów słownikowych.

W kolumnie Wymiar BI należy przypisać wymiarowi kolejność uwzględniania tego wymiaru przy tworzeniu analiz i raportów Business Intelligence (od 1 do 10).

 

Zobacz także:

Dokument zakupu - strona Wymiary

Dokument magazynowy - strona Wymiary

Dokument sprzedaży - strona Wymiary

Wartości domyślne wymiarów analitycznych

Widoczność i wymagalność wymiarów analitycznych