Urządzenia fiskalne > Wybór typu drukarki fiskalnej

Drukuj

Wybór typu drukarki fiskalnej

Aby praca z Handlem przebiegała prawidłowo, należy ustalić, jakiego typu drukarka jest przyłączona do komputera, a następnie zdefiniować ją w oknie Ustawienia drukarki fiskalnej.

 

Nazwa drukarki

Umożliwia wybór jednej ze zdefiniowanych w systemie drukarek fiskalnych.

 

Dodaj

Umożliwia zdefiniowanie nowej drukarki. Powoduje wyświetlenie okna dialogu, w którym należy podać symboliczną nazwę drukarki, która jest potem prezentowana na opuszczanej liście wyboru.

 

Usuń

Umożliwia usunięcie drukarki z listy wyboru.

 

Obsługuj jak

Umożliwia wybór jednego z obsługiwanych przez system typu drukarki. Jeżeli przyłączonej drukarki nie ma na liście drukarek obsługiwanych przez system, należy:

1.Sprawdzić w instrukcji dostarczonej przez producenta drukarki, czy jest ona programowo zgodna z którąś z dostępnych na liście

2.Sprawdzić, czy nie ma nowszej wersji oprogramowania, obsługującego tę drukarkę

3.Skontaktować się z serwisem Sage sp. z o. o.

 

OK

Powoduje zapisanie zmian wprowadzonych do ustawień drukarki i zamknięcie okna.

 

Anuluj

Zamyka okno bez zapisania zmian wprowadzonych do ustawień drukarki.

 

Zastosuj

Powoduje zapisanie zmian wprowadzonych do ustawień drukarki, nie zamyka okna.

 

Pomoc

Wywołuje pomocy programu.

 

Po wybraniu typu drukarki w oknie pojawiają się zakładki umożliwiające zmianę ustawień drukarki lub wydawanie jej poleceń. Liczba zakładek i ich tytuły, a także nazwy funkcji dostępnych na każdej z nich mogą się różnić w zależności od typu drukarki.