Wybór wydruku (dokumenty) > Wybór wydruku operacje

Drukuj

Wybór wydruku - operacje

W oknie wystawionej e-faktury zamiast przycisku Drukuj widoczny jest przycisk e-Faktura, po wybraniu którego rozwija się lista poleceń: Szczegóły dokumentu w Repozytorium i Operacje dla e-Faktury.

 

Jeśli podczas wystawiania dokumentu nie wybrano automatycznego podpisania, można wykonać tę operację wybierając polecenie Operacje dla e-Faktury. Otworzy się okno Operacje w Repozytorium. Ta sama operacja służy do wystawiania duplikatów dla e-faktur.

 

Polecenie Szczegóły dokumentu w Repozytorium pozwala wyświetlić dodatkowe informacje o dokumencie zapisane w module Repozytorium Dokumentów.

 

Jeśli kontrahent ma aktywną umowę z serwisem międzyfirmami.pl oraz aktywną umowę indywidualną, to przy wyborze opcji Podpisz i wyślij pojawia się możliwość wyboru miejsca wysłania.