Strona startowa

Drukuj

Wybór wydruku dokumentu

Okno pojawia się po wskazaniu przycisku Drukuj z okna dokumentu. Umożliwia ustalenie parametrów drukowania dokumentu.

 

hmtoggle_plus1Operacje

hmtoggle_plus1Parametry wydruku

hmtoggle_plus1Inne

hmtoggle_plus1Drukarki

 

Po wyborze i zatwierdzeniu wszystkich opcji dotyczących wydruku i wybraniu przycisku OK otwiera się okno pomocnicze Ustawienia wydruku.

 

Ustawienia wydruku raportów

Można w nim wybrać poszczególne elementy ustawień wydruku. W dole tego okna znajduje się przycisk Ustawienia grafiki, za pomocą którego można wprowadzić ustawienia dotyczące grafiki wydruku. W okienku tym znajduje się też przycisk Ustawienia symbolu graficznego.

 

Ustawienia wydruku raportów dokumentów sprzedaży

Lista rozwijana zawiera elementy: Data sprzedaży, Okres sprzedaży, Data dostawy, Data wykonania usługi.

W zależności od tego wyboru drukuje się inny opis pola daty operacji gospodarczej na dokumencie oraz inna zawartość.

 

W oknie Ustawienia symbolu graficznego należy wybrać miejsce położenia symbolu graficznego na dokumencie zaznaczając odpowiednie pole:

Pokaż symbol u góry strony i Pokaz symbol w lewym górnym rogu – usytuowanie znaku będzie zależne od wartości wprowadzonych w pola określające wysokość, szerokość i przesunięcia w Parametrach położenia.

 

Pokaż symbol w miejscu w miejscu pieczęci – znak zostanie automatycznie dopasowany ściśle do wielkości pola przeznaczonego na pieczęć i będzie drukowany dokładnie w tym miejscu.

 

Nie pokazuj – znak graficzny nie jest widoczny.

 

Przeglądaj – należy wybrać z dysku plik z rozszerzeniem BMP, który ma być umieszczany jako symbol logo.

 

Wybór zatwierdza się przyciskiem OK.  

 

Wskazówka

W oknie wystawionej e-faktury zamiast przycisku Drukuj widoczny jest przycisk e-Faktura, po wybraniu którego rozwija się lista poleceń: Podgląd dokumentu, Szczegóły dokumentu w Repozytorium i Operacje dla e-Faktury.

 

Po wybraniu z listy rozwijanej w polu Nazwa raportu pozycji Kontrola faktur sprzedaży (zakupu) i Kontrola faktur sprzedaży (zakupu) z pozycjami można otrzymać raporty z danymi do systemu kontroli biznesowej.