Strona startowa

Drukuj

Wybór wydruku

Okno to otworzone za pomocą przycisku Wydruki z okna kartoteki umożliwia ustawienie parametrów drukowania oraz wybór wykonywanego raportu.

Okno to otwierane jest również z okna podglądu zestawienia za pomocą przycisku Drukuj.

 

hmtoggle_plus1Zakładka - Parametry wydruku

hmtoggle_plus1Zakładka - Drukarki

 

Zależnie od wybranego raportu po zatwierdzeniu przyciskiem OK może wyświetlić się okno z ustawieniami jego parametrów.