Jak to zrobić? > Grupowanie - wybory > Wybór według wielu kryteriów

Drukuj

Wybór według wielu kryteriów

Wybór Szukaj umożliwia wyszukiwanie danych według wielu kryteriów. Każde z kryteriów może prezentować pojedynczą wartość lub zakres wartości od-do, wszystkie warunki muszą być spełnione równocześnie.

To, czy dane kryterium przyjmuje pojedynczą wartość czy też musi być zawarte w podanym przedziale, określa się klikając podkreślony wyraz na lub od okienka dialogowego. Podobnie jak w przypadku wyboru według pojedynczego kryterium wybór ten można zapisać nadając mu nazwę. Można także określić kryterium, według którego sortowane będą wyszukane pozycje.

 

hmtoggle_plus1Interpretacja wartości w polach od i do

 

pole wyboru różne od

Zaznaczenie tego pola powoduje wybranie tych dokumentów, których wartość jest różna od podanej.

 

W zależności od rodzaju kartoteki, okno może być podzielone na zakładki: Dokument i Inne lub Atrybuty i Wymiary.

 

zakładka Inne

Anulowane (występuje tylko dla dokumentów sprzedaży, zakupu i magazynowych). Kryterium to pozwala na wyszukanie dokumentów anulowanych.

 

zakładka Atrybuty

Status

Kryterium dostępne jest dla Kontrahentów i Pracowników i może przyjmować wartość:

zatwierdzony – powoduje wyświetlenie tylko tych Kontrahentów/Pracowników, którzy mają przypisaną referencję w Handlu

niezatwierdzony – powoduje wyświetlenie tylko tych Kontrahentów/Pracowników, którzy nie mają przypisanej referencji w Handlu

wszystkie (puste) – powoduje wyświetlenie wszystkich Kontrahentów/Pracowników, bez względu na referencje

 

zakładka Wymiary

Zakładka pojawia się, o ile były zdefiniowane aktywne wymiary. Można tu określić, czy dany wymiar ma być uwzględniony w wyszukiwaniu i jaką ma mieć wartość. Dane te są zapisywane z innymi parametrami wyszukiwań. System automatycznie zaznacza wymiary, w których zostanie podana wyszukiwana wartość. aby zrezygnować z szukania po danym wymiarze wystarczy go odznaczyć. Aby wyszukać kontrahentów, pracowników lub towary, którzy mają niewypełniony wymiar, należy zaznaczyć ten wymiar nie wypełniając jego wartości.

hmtoggle_plus1Wyszukiwanie po wymiarach analitycznych

 

Na dole okna widoczna jest wspólna dla zakładek ramka. Są w niej m. in. pola:

Załaduj dane:

wszystkie – system od razy wczytuje do pamięci wszystkie elementy kartoteki zgodne z zapytaniem - optymalne przy spodziewanym wyniku zapytania do kilkuset elementów.

widoczne – system wczytuje do pamięci i pokazuje w kartotece tylko kilkadziesiąt pierwszych elementów zapytania, reszta jest wczytywana w trakcie poruszania się (przewijania) po kartotece - optymalne przy spodziewanym wyniku zapytania powyżej kilkuset elementów. (np. wybory Dokumenty - wszystkie domyślnie mają to ustawienie).

Pokaż dane:

od początku – po wykonaniu zapytania prezentowane są pierwsze elementy

od końca – po wykonaniu zapytania prezentowane są ostatnie elementy kartoteki, dzięki czemu możliwa jest do wykonania funkcja Załaduj ostatnio wystawione.