Ustawienia > Współpraca z FK - schematy księgowań 

Drukuj

Współpraca z FK > Schematy księgowań

Schematy księgowań udostępniają możliwość elastycznego definiowania kont, rozksięgowywanie dokumentu na dowolną ilość dekretów oraz tworzenie wielu księgowań równoległych. System umożliwia definiowanie schematów księgowań zarówno na poziomie dokumentu jak i na poziomie pozycji dokumentu – cały dokument jest wtedy dekretowany przy wykorzystaniu innego schematu niż pozycja, która nie jest dla tego dokumentu typowa.

Po kliknięciu wybranej grupy schematów system wyświetla ich listę.

 

Ustawienia schematów księgowań >>

Definiowane kont - Parametry i Makra >>

 

Kolejność pobierania schematów do dekretacji dokumentu

Podczas nadawania dekretów dokumentom wykorzystywane są zdefiniowane schematy według następującej kolejności:

1.schemat przypisany do pozycji,

2.schemat przypisany do dokumentu,

3.schemat przypisany do typu dokumentu,

4.w przypadku korekty – schemat dla dokumentu korygowanego,

5.schemat wzorca.

 

Przy dekretowaniu dokumentu korekty, kolejność pobierania schematów jest następująca:

1.schemat przypisany do pozycji,

2.schemat korygujący dla schematu przypisanego do korygowanej pozycji,

3.schemat przypisany do dokumentu,

4.schemat korygujący dla schematu przypisanego do dokumentu korygowanego,

5.schemat przypisany do typu dokumentu,

6.schemat korygujący dla schematu przypisanego do typu dokumentu korygowanego,

7.schemat którym dekretowany jest dokument korygowany,

8.schemat wzorca.

 

Jeśli odnaleziony schemat jest błędny – np. został usunięty z listy schematów – system traktuje to jak brak schematu.