Jak to zrobić? > Towary > Wprowadzanie stanów początkowych magazynu z innego programu

Drukuj

Wprowadzanie stanów początkowych magazynu z innego programu

Stany początkowe magazynu można wprowadzić przenosząc dane z innego programu.

 

Aby to zrobić:

1.Przygotuj plik tekstowy zawierający w kolejnych wierszach (dla każdego towaru) pola kod, cena zakupu i ilość rozdzielone znakami tabulacji.

hmtoggle_plus1Przykład

 

2.Kliknij przycisk Import pliku i otwórz przygotowany plik tekstowy.

3.Dane zostaną zaimportowane jako protokół wprowadzenia i otworzy się okno Arkusz inwentaryzacyjny. Inwentaryzacja protokół wprowadzania >>

4.Dla protokołu wprowadzenia uzupełnij dane nagłówkowe (data utworzenia, opis, kod magazynu).

5.Kliknij Wykonaj operację aby utworzyć w buforze dokument magazynowy, zmieniający stany towarów zgodnie z zawartymi w nim danymi.

6.Odszukaj i otwórz utworzony dokument w kartotece Magazyn. Kliknij przycisk Edytuj a następnie Wystaw aby wprowadzić dokument magazynowy.

 

Zobacz również:

Format pliku dla importu arkusza inwentaryzacyjnego