Jak to zrobić? > Ustawienia > Wpisywanie opisu dokumentu

Drukuj

Wpisywanie opisu dokumentu

1.Należy wybrać polecenie Ustawienia z menu Kartoteki lub kliknąć przycisk Ustawienia na pasku narzędziowym. Pojawi się okno do ustawiania parametrów.

2.Na drzewku umieszczonym w prawej części tego okna wskazać pozycję Opisy dokumentów i rozwinąć gałązkę drzewka.

3.Wybrać na drzewku odpowiedni dokument. Aby wprowadzić nowy opis, należy wybrać przycisk Nowy, aby modyfikować istniejący opis, należy kliknąć go dwukrotnie lub wybrać go i wcisnąć klawisz Enter. Przyciski Nowy i Usuń wymienią się na przyciski Zapisz i Anuluj.

4.Wpisać odpowiedni opis.

5.Dla zapisania poprawnie wykonanych działań należy wybrać przycisk Zapisz, aby anulować zmiany - przycisk Anuluj.