Jak to zrobić? > Dokumenty > Wpisywanie danych towarów - ręcznie

Drukuj

Wpisywanie danych towarów w sposób ręczny

Dokumenty Faktura (FVS), Rachunek uproszczony (RUS), Zamówienie obce (ZMO), Zamówienie obce w walucie (ZWO) domyślnie otwierane są w zaktualizowanym widoku okna, dla którego poniższy opis nie ma zastosowania.

 

1.W otwartym oknie wystawiania dokumentu należy wybrać listek Towary.

2.Kliknąć zakładkę Ręczny.

3.Wypełnić wszystkie pola związane z towarami. W polu Opis można umieścić tekst o długości do 4000 znaków (np. opisujący usługę). Jeśli będziemy wpisywać tekst wprost do pola, będzie on przewijany. Przycisk 0brw_22 uruchamia podręczny edytor; większa część wpisanego tekstu będzie widoczna w czasie wpisywania.

 

Wskazówka

Ułatwieniem przy wpisywaniu danych wielu towarów jest możliwość przeciągnięcia zaznaczonych towarów z kartoteki towarów na edytowany dokument za pomocą prawego klawisza myszy.

 

Koszt zakupu towaru na dokumentach walutowych podawany jest w PLN. Dla dokumentów walutowych przeliczony jest po kursie CIT/PIT, a zmiana kursu w trybie edycji powoduje przeliczenie wartości kosztu zakupu.