Zestawienia BI > Ustawienia - Wymiary analityczne > Widoczność i wymagalność wymiarów analitycznych

Drukuj

Widoczność i wymagalność wymiarów analitycznych - ustawienia wymiarów

W ustawieniach wymiarów analitycznych występuje grupa Widoczność i wymagalność, która umożliwia określanie widoczności wymiarów i wymagalności przypisania wartości do wymiarów dla dokumentów trzech kategorii: dokumentów magazynowych, sprzedaży i zakupu.

 

Domyślnie wymiary każdego wymiaru BI ustawione są, jako widoczne i niewymagane. Oznacza to, że podczas opisywania wymiarami pozycji dokumentu wszystkie wymiary zestawu wymiarów analitycznych są możliwe do użycia (widoczne), ale ich wykorzystanie nie jest obowiązkowe (nie wymagane). Wymagalny może być tylko wymiar, który jest widoczny. Jeśli wprowadzono wymagalność dla wymiarów, ale nie zostały dodane wartości domyślne wymiarów, to program nie pozwoli wystawić dokumentu, do czasu uzupełnienia wartości na dokumencie. Ustawienie wymagalności narzuca konieczność wprowadzenia wartości wymiarowania dla pozycji dokumentu.

 

Po wybraniu w ustawieniach wymiarów grupy Widoczność i wymagalność otwiera się okno Widoczność i wymagalność, w którym zaznacza się kategorie dokumentów, a następnie określa dla poszczególnych wymiarów widoczność i wymagalność. W celu grupowej zmiany ustawień zaznaczonych kategorii dokumentów wybiera się przycisk Edytuj zaznaczone. W otwartym oknie zaznacza się, które wymiary mają być widoczne i wymagane. Po wprowadzeniu zaznaczeń wybiera się przycisk Zatwierdź, znajdujący się w prawym dolnym rogu okna. Całość ustawień zapisuje przycisk Zapisz.

 

Jeśli wymagalność dla kategorii dokumentów zostanie zaznaczona, to dokument może zostać zapisany do bufora bez wartości wymiarów, ale wystawienie dokumentu wymaga uzupełnienia wartości wymaganych. Dokument z wymiarem, który nie jest wymagany może zostać zapisany i wystawiony bez określenia słownika dla tego wymiaru.

 

Zobacz także:

Dokument zakupu - strona Wymiary

Dokument magazynowy - strona Wymiary

Dokument sprzedaży - strona Wymiary

Wymiary analityczne pozycji dokumentów