Sprzedaż > Kategorie dokumentów sprzedaży > Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów (WDT)

Drukuj

Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów (WDT)

Dokument WDT (Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów) służy do obsługi sprzedaży towarów kontrahentom unijnym. Dokument jest obsługiwany identycznie jak dokument eksportowy. Dokument WDT jest dokumentem o stawce VAT dla pozycji towarowych równej 0%.

Dokument WDT może być wystawiony wyłącznie dla kontrahenta zarejestrowanego w VIES.